De Dierenwinkel

Ales van voor en over uw huisdier

Zoeken

advertenties

alsa-nature Premium hondenwebshop

Huisdierexpress.nl

dieren nieuwtjes en meer

Zaterdag 5 oktober internationale vogelteldag

Miljoenen vogels boven Nederland

 Zaterdag 5 oktober is de Euro Birdwatch, de internationale vogelteldag

 Het is een van de meest spectaculaire natuurfenomenen: begin oktober vliegen miljoenen vogels tijdens de najaarstrek over ons land heen. Op zaterdag 5 oktober aanstaande vindt daarom de jaarlijkse internationale vogelteldag, de Euro Birdwatch, plaats. Tijdens de Euro Birdwatch wordt in heel Europa op hetzelfde moment trekvogels geteld. In Nederland gebeurt dit op meer dan 150 telposten. Vogelbescherming maakt op zaterdagavond in samenwerking met trektellen.nl de top 10 van meest getelde trekvogels in ons land bekend.

In deze tijd van het jaar kun je ganzen, kieviten, buizerds en veel andere trekvogels in recordaantallen zien. Maar het is vooral de trek van zangvogels die de najaarstrek tot een belevenis maakt. Spreeuwen, vinken, sijzen, veldleeuweriken, graspiepers en koperwieken die met duizenden tegelijk door ons land trekken. De uiteindelijke bestemming is voor alle vogels weer anders. Kleinere zangvogeltjes zoals de zwartkoppen en de tjiftjaffen trekken meestal niet verder dan Zuid-Europa, terwijl de fitis, tuinfluiter en karekiet tot ver in Afrika vliegen.

Enorme aantallen vogels
Hoe massaal de vogeltrek kan zijn, laten ook de cijfers zien. Wie vorig jaar rond deze tijd omhoog keek zag een onophoudelijke stroom van vinken. Tijdens de Bird Watch werden er maar liefst 670.000 geteld, een absoluut record. De vink eindigde daarmee op de eerste plek, gevolgd door de spreeuw en graspieper. In totaal werden er afgelopen jaar ruim 1,3 miljoen vogels geteld, net geen nieuw record.

Vogelbescherming verzamelt als BirdLife partner de telgegevens in ons land. Aan het begin van de avond op 5 oktober maakt Vogelbescherming in samenwerking met trektellen.nl de top 10 van de telgegevens bekend.